Workshopy

V této aktivitě proběhnou plánovací a řícící činnosti workshopů, stejně tak jako jejich praktická realizace.

Proběhnou dvě série pracovních workshopů jednotlivých oborů, celkem 2 x 9 workshopů podle oborů práva:

  • Ústavní právo
  • Správní právo
  • Trestní právo
  • Obchodní právo
  • Občanské právo
  • Evropské právo/Mezinárodní právo veřejné a soukromé
  • Teorie práva/Dějiny práva
  • Finanční právo

Společenské vědy ve výuce práva.

Hlavním cílem první série workshopů (cca 1 měsíčně) bude diskuse odborníků žadatele, dále PF UPOL a Eprava, ale i mimoprojektových, v konkrétním oboru práva, co by měl daný obor (konkrétní předměty) obsahovat z hlediska výuky, jaká témata, jakou studijní literaturu, jak by se měl zkoušet, sladit vzorový sylabus, případně se dohodnout na zpracování studijních materiálů, kolektivní formou (většinou se každý specializuje na nějaké téma, které "umí" více jak jiné téma).

Další debata by měla směřovat k vytvoření specializované databáze daného oboru.

Podle výstupů této série workshopů bude modifikována a zpřesňována prvotní představa náplně dalších aktivit projektu, které budou mít návaznost na výstupy této aktivity, respektive workshopů první série.

Na realizaci těchto aktivit by pak měla navazovat (2. polovina 3.roku) druhá série workshopů českých odborníků v oboru, opět celkem 9 workshopů (cca 1 měsíčně)podle výše uvedených oborů práva.

V nich by účastnící workshopu prezentovali i odborné veřejnosti mimoprojektové (pražské, slovenské, ostatním členům kateder zapojených fakult) výsledky projektu, sylaby jednotlivých předmětů, studijní literaturu, formy zkoušení, databázi a další výstupy projektu.