Tvorbu výukových modulů pro výuku práva

V této klíčové aktivitě proběhne spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Palackého v Olomouci a Epravem v oblasti tvorby výukových modulů pro výuku práva na vyšších odborných školách.

V aktivitě proběhne nejprve výměna zkušeností partnerů na téma výuky právní problematiky na vyšších odborných školách.

Dále se využije propojení právnické teorie (ZČU a UPOL) s podnikatelskou praxí (Epravo), a během interaktivní spolupráce a setkávání budou partneři definovat, navrhovat a rozpracovávat metodiku samotné výuky a následně výukové moduly pro výuku práva na vyšších odborných školách.

Nakonec aktivity proběhne spolupráce i s vyššími odbornými školami tak, aby výstupy aktivity měly přímo dopad do praxe a ještě před jejich předáním se mohly na základě reakce vyšších odborných škol případně modifikovat.