Tvorbu metodiky a sylabu předmětů

V této klíčové aktivitě bude podporována spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Palackého v Olomouci a Epravem pro tvorbu metodiky a sylabu předmětů.
Během interaktivní spolupráce a setkávání budou partneři sjednocení sylabů předmětů, metodiky výuky a zkoušení, zpracování sylabů a studijních textů.

Vznikne v ní síť spolupráce pro porovnání, zkoumání a koordinaci sylabů v jednotlivých předmětech.

Dále budou partneři spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti v oblasti metodiky samotné výuky a prověřování jejího dopadu na studenty.

Projekt umožní v této aktivitě i jinak těžko představitelnou spolupráci přímo při zpracování sylabů i jednotlivých studijních textů.