Školení akademických pracovníků

V této klíčové aktivitě půjde o podporu interaktivní spolupráce žadatele a partnerů při školení akademických pracovníků.

Vznikne v ní síť spolupráce, ze které rezultuje vzdělávání akademických pracovníků obou fakult.
V této síti spolupráce se jako přednášející a koordinátoři průběhu výuky (výuka bude interaktivní) vystřídají pracovníci obou fakult a partnera Epravo.

Proběhne celkem 15 interaktivních školení s těmito tématy:

  • Získání informací o obsahu výuky oboru, předmětech, tématech
  • Sjednocení obsah seminární výuky
  • Způsoby zkoušení
  • Rozsah povinné studijní literatury
  • Sjednocení požadavků na studenty (rozsah výuky, četby)
  • Vedení semináře nebo přednášky
  • Spolupráce při tvorbě výukových modulů

Aktivita bude vytvářet a podporovat interaktivní spolupráci žadatele a partnerů při slaďování výuky.