Případové studie

V této klíčové aktivitě proběhne podpora spolupráce mezi účastníky projektu pro případové studie.
Vznikne v ní síť spolupráce pro zkoumání případových studií zaměřených na využitelnost obdobností ve výuce, legislativě a praxi.

Aktivita bude vytvářet a podporovat interaktivní spolupráci žadatele a partnerů vyhledávání, archivování, třídění vhodných případů a a dále podporu spolupráce při vytváření případových studií.

Bude podporována vzájemná spolupráce při které proběhne:

  • aktivní využití studentů (postgraduálních)
  • aktivní účast vědeckých pracovníků
  • pasivní účast soudců a jiných praktikujících právníků při sběru dat.