Odvětvové výrazové odlišnosti a obdoby

V této klíčové aktivitě půjde o podporu rozvoje lidských zdrojů a spolupráce mezi účastníky projektu, podporu osob ve výzkumu a vzdělávání a podporu získávání grantů v tematickém bloku odvětvové výrazové odlišnosti a obdoby.

Vznikne v ní síť spolupráce pro zkoumání výrazové obdobnosti v právních textech a jiných výstupech, bude podporována kooperace při využití stratifikovaných schémat opakujících se výrazů při výuce, tvorbě předpisů a tvorbě dokumentů.

Aktivita bude vytvářet a podporovat interaktivní spolupráci žadatele a partnerů mapování, popsání, zpracování odvětvových výrazových odlišností a obdob.

Bude podporována vzájemná spolupráce při tvorbě výukových modulů, tvorbě vzorových žalobních petitů, tvorbě vzorových podání, formulaci požadavků pro encyklopedické studie apod.