Odborné slovníky audiokonverze

V této klíčové aktivitě proběhnou tyto činnosti v těchto měsících trvání projektu:

 • Analytická fáze oblasti, do které bude slovník zasazen
 • Sběr odborných podkladů daného oboru
 • Zpracování získaných dat daného oborového slovníku
 • Analýza databáze partnera poskytujícího data
 • Vygenerování požadavku na export dat z databáze eventuelně jiných dostupných zdrojů dat
 • Export datového souboru z datových zdrojů partnera. Předání dat
 • Prvotní fáze ověření celistvosti datového souboru
 • Prvotní analýza a separace nežádoucích výrazů v datovém souboru
 • Fáze generování prvotní verze oborového slovníku
 • První testování ucelenosti vygenerovaného oborového slovníku
 • Opravy abreviací v oborovém slovníku
 • Opravy akronymů oborovém slovníku
 • Opravy překlepů a cizojazyčných výrazů
 • Ověř. vazeb mezi nejfrekventovanějšími slovy oborového slovníku
 • Test číslovek, hodností, titulů, jednotek a speciálních znaků
 • Fáze generování druhé verze oborového slovníku
 • Druhé testování ucelenosti oborového slovníku
 • Dokončení oprav abreviací, akronymů a zbylé opravy
 • Fáze generování třetí verze oborového slovníku
 • Testování slovníku odborným poradcem pro daný specifický obor
 • Sestavení speciál. funkcí pro daný obor, vydefinování specif. příkazů pro ovládání aplikace
 • Fáze generování čtvrté verze oborového slovníku
 • Distribuce betaverze oborového slovníku mezi širší veřejnost
 • Zaprac. připomínek veřejnosti k danému obor. slovníku
 • Fáze generování páté verze oborového slovníku
 • Distribuce slovníku uživatelům
 • Údržba, provoz a průběžné doplňování slovníku