O nás

Projekt OP VK Spolupracující právníci
(č. projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0119)

1. Smysl projektu

1.1. Projekt OP VK Spolupracující právníci podporovaný Ministerstvem školství ČR usiluje o využití moderních informačních technologiích pro úzkou spolupráci praktických právníků, studentů a učitelů práva z universitního prostředí.

1.2. Hlavním cílem projektu je vytvořit síť dlouhodobé a pravidelné spolupráce mezi teorií a praxí v oblasti práva, s účastí akademických pracovišť a soukromých podnikatelských institucí. 


2. Spolupracující instituce

2.1. Na projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická, Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta, firma EPRAVO.CZ a.s. a firma Consulting Company Novasoft, a.s.

2.2. Zmíněné instituce tvoří jádro sítě spolupráce s cílem postupně rozšiřovat tuto síť o další instituce.


3. Hlavní úkoly projektu

3.1. Vytvořit interaktivní elektronický časopis a elektronickou platformu pro spolupráci (EPRAVO).

3.2. Využití programu NovaVoice (CCNovasoft) pro podporu výuky práva, tvorbu databází právnických dat a projektových kanceláří na právnických fakultách - kombinace obrazu, textu a zvuku.

3.3. Spolupráce při sjednocování obsahu, struktury a metodiky výuky práva, při tvorbě databází, dokumentů, elektronického časopisu a rozšiřování slovníků z oblasti práva (především zmíněné právnické fakulty). 


4. Způsoby spolupráce

4.1. Pořádání pravidelných workshopů spolupracujících institucí.

4.2. Pravidelná spolupráce na dílčích projektech na elektronické bázi.

4.3. Pořádání přednášek a seminářů seznamujících studenty i pracovníky právnických fakult s výsledky projektu a možnostmi jejich využití při studiu a přípravě výuky.

4.4. Vytvoření dílčích týmů zaměřených na konkrétní úkoly, např. sjednocení metodiky výuky v jednotlivých odvětví práva, rozšíření právnických slovníků a testování programu NovaVoice, příprava elektronického interaktivního časopisu atd.

4.5. Absolvování stáží na pracovištích se zkušenostmi s tímto typem spolupráce.

4.6. Využití výsledků výzkumu a připravených, popř. modifikovaných programů pro potřeby výuky a právní praxe. 


5. Odpovědní řešitelé

Manažer projektu ZČU: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Zástupce manažera UPOL: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Zástupce manažera CCNovasoft:  PhDr. Iva Moravcová
Zástupce manažera Epravo: Mgr. Miroslav Chochola, MBA

6. Bližší informace o projektu viz Projekt Spolupracující právníci a průběžné zprávy k němu.