Realizační tým projektu

Manažer projektu ZČU

   JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Zástupce manažera UPOL
   
   prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
   
Zástupce manažera Novasoft
   
   PhDr. Iva Moravcová
   
Pracovník pro organizaci stáží ZČU
   
   JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.   
   Ivana Jurčová

       
Pracovník pro organizaci stáží UPOL
   
   JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
   
Pracovník pro organizaci stáží a projektovou kancelář Novasoft
   
   PhDr. Iva Moravcová
   
Finanční manažer ZČU
   
   Mgr. Bc. Vladislava Kurzová
   
Finanční manažer UPOL
    
   Marcela Mazuráková
   
Finanční manažer Novasoft
   
   Jana Červená
   
Odborný pracovník ZČU
   
   JUDr. František Cvrček, CSc.  
   JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

       
Odborný pracovník UPOL
   
   doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
   
Odborný asistent ZČU
    
   JUDr. František Novák, CSc.
   
Odborný asistent UPOL
   
   JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Vývojový pracovník Novasoft
   
   PhDr. Jan Rydlo
   
Pracovník ZČU pro IT spolupráci
    
   Ing. Karel Řezáč
   
Pracovník UPOL pro IT spolupráci
    
   Jiří Kudlička
   
Pracovník kanceláře projektové podpory  UPOL
   
   Lukáš Walek

Pracovník kanceláře projektové podpory ZČU
   
   JUDr. Helena Jermanová
    
Zástupce manažera Epravo
   
   Mgr. Miroslav Chochola, MBA
   
Pracovník pro vedení el. časopisu
   
   Petr Janda
 
Finanční manažer Epravo
   
   Ing. Václav Dančo
   
Technicko – vývojový pracovník Novasoft 1
   
   Ing. Ladislav Daníček
   
Technicko – vývojový pracovník Novasoft 2

   Ing. Aleš Vychodil
   
Pracovník pro organizaci stáží a projektovou kancelář Epravo
   
   Alexandra Dančová