Kontakty

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc
tel.: 585 637 509
fax: 585 637 506
e-mail: dekanat.pf@upol.cz

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň
Sekretariát děkana: +420 377 63 7001
E-mail:law@fpr.zcu.cz

Consulting Company Novasoft a.s.
Cedrová 1236
252 42 Jesenice u Prahy
Česká Republika
Tel.: +420 261 220 064
Fax: +420 261 213 482
E-Mail: info@ccnovasoft.cz

epravo.cz , a.s.
Pařížská 22
110 00 Praha 1
Tel: +420 224811590
Fax: +420 224811595
e-mail: info@epravo.cz