Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film

Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenský filmový ústav  a Kino Lumière si Vás touto cestou dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu s názvom "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film". Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Kina Lumière.