Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá spolu s Ústavem politologie FF UK a Anglo-Americkou vysokou školou mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Proběhne 15. a 16. listopadu 2019 v Praze.