Projektové články

Mediace 2019

V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019, kterou ve dnech 12. – 13. 9. 2019 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.Olomoucké debaty mladých právníků 2019

13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019 pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 11. - 12. 2019 v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Tématem letošního ročníku je Výzvy demokracie.


Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá spolu s Ústavem politologie FF UK a Anglo-Americkou vysokou školou mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Proběhne 15. a 16. listopadu 2019 v Praze.


VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)

Konferencia "VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)", ktorá sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019.Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film

Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenský filmový ústav  a Kino Lumière si Vás touto cestou dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu s názvom "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film". Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Kina Lumière.
Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

XI. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá dne 8. 11. 2019 Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Stát a právo v běhu času 2019

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Stát a právo v běhu času 2019, která se bude konat ve dnech 6. a 7. 6. 2019.


Ius Honorarium

Konference IUS HONORARIUM. Římské magistratury a jejich činnost, Brno 23. - 24. května 2019 Cílem konference je vytvořit platformu pro setkání magisterských studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oboru římské právo se zkušenějšími vědeckými pracovníky v oboru. Na tomto relativně uzavřeném fóru bude možno prezentovat výsledky výzkumu a předávat si zkušenosti nejen na poli vědeckém, ale i pedagogickém.Medzinárodné sympózium právo - obchod - ekonomika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na: IX. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA ktoré sa v tomto roku bude konať v dňoch 23. – 25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách.Zmeny v chápaní práva: pluralita systémov, prameňov, perspektív ...

Dovoľujem si Vás informovať, že Ústav štátu a práva  SAV pripravuje tento rok vedeckú konferenciu na tému „Zmeny v chápaní práva: pluralita systémov, prameňov, perspektív ...“.VerímE, že Vás tohtoročná téma osloví a prijmete naše pozvanie.


|< <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ...  > >|