Actaiuridica

Články

Criminality and criminal after the WWII in Europe (1945-1950)

Conference: Criminality and criminal after the WWII in Europe (1945-1950) - The Poznań Society of Friends of Sciences 14-th March 2019

Jak rozbít skleněný strop?

Zveme Vás na mezinárodní konferenci „Jak rozbít skleněný strop?”, kterou 22. června 2018 v Praze pořádá Úřad vlády ČR. Konference se uskuteční v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Štát a právo v prevratových súkoliach času

Medzinárodná vedecká konferencia Štát a právo v prevratových súkoliach času, ktorá sa bude konať v rámci tohtoročného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni  2018. Téma vedeckej konferencie Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konanej dňa 21. 09. 2018 je príspevkom k tohtoročným výročným osmičkovým rokom. Zameriava sa širšie na každý revolučný prevrat, každú zmenu štátneho režimu a s ňou súvisiacu zmenu práva. Rokovanie konferencie a aj výstup z nej v podobe printového zborníka sa katedra rozhodla venovať úcte a pamiatke na nedožité 90-tiny prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ako spomienku na pedagóga, profesora dejín štátu a práva, kolegu a dlhoročného spolupracovníka, ktorý začiatkom tohto roka 2018 navždy opustil naše rady.

Mimokodexové právo katolické církve

Mezinárodní konference kanonického práva "Mimokodexové právo katolické církve", která se uskuteční 29.-31. října 2018 na Katolické teologické fakultě UK.

Jak na rovnost?

Zveme Vás na mezinárodní konferenci „Jak na rovnost?“, kterou 21. června 2018 v Praze pořádá Úřad vlády ČR. Konference se uskuteční v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >