Actaiuridica

Články

Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu IV

Zveme Vás na koferenci "Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu IV", která se koná v Praze ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odpoledne v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu). Od roku 2015 se na Právnické fakultě UK pořádají konference či workshopy k problémům právní úpravy cestovního ruchu. Akce navazuje na úspěšné konference 10. února a 7. října 2015, 8. listopadu 2016.
 

Bratislavské právnické fórum 2018

IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /Bratislavské právnické fórum 2018/sa bude konať v dňoch 22. až 23. februára 2018 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.

Banskobystrické zámocké dni práva

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, sa uskutoční pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. "Banskobystrické zámocké dni práva" na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie"  v dňoch 23.-24. novembra 2017  v priestoroch zámku Vígľaš.

Strategická litigace a boj proti diskriminaci

Seminář Strategická litigace a boj proti diskriminaci, proběhne v Kanceláři veřejného ochránce práv dne 13. listopadu 2017.

Human rights in EU external relations: inequality, security and trade

Konferencia pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv sa uskutoční dňa 7. Decembra 2017 na FSEV UK.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >