Actaiuridica

Články

Mediace 2019

V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019, kterou ve dnech 12. – 13. 9. 2019 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.Olomoucké debaty mladých právníků 2019

13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019 pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 11. - 12. 2019 v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Tématem letošního ročníku je Výzvy demokracie.


Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá spolu s Ústavem politologie FF UK a Anglo-Americkou vysokou školou mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Proběhne 15. a 16. listopadu 2019 v Praze.


VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)

Konferencia "VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)", ktorá sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019.Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film

Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenský filmový ústav  a Kino Lumière si Vás touto cestou dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu s názvom "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film". Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Kina Lumière.
Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >