Actaiuridica

Články

Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá spolu s Ústavem politologie FF UK a Anglo-Americkou vysokou školou mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Proběhne 15. a 16. listopadu 2019 v Praze.


VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)

Konferencia "VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)", ktorá sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019.Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film

Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenský filmový ústav  a Kino Lumière si Vás touto cestou dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu s názvom "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film". Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Kina Lumière.
Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

XI. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá dne 8. 11. 2019 Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Stát a právo v běhu času 2019

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Stát a právo v běhu času 2019, která se bude konat ve dnech 6. a 7. 6. 2019.


Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >