Actaiuridica

Články

Praktická implementace článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Konference pořádaná ochránkyní ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy s názvem Praktická implementace článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, se bude konat v termínu 22.-23. listopadu 2018 ve velkém sále Otakara Motejla v Kanceláři veřejného ochránce práv na adrese Údolní 39, Brno.25 let Ústavy České republiky

Konference „25 let Ústavy České republiky“ pořádaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity a Nadací Konrada Adenauera. Konference se odehraje 29. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno). Konference si klade za cíl zhodnotit uplynulých 25 let existence ústavy samostatné České republiky a bude hostit významné osobnosti českého ústavního práva a politologie. Účastníci konference se tak mohou těšit např. na Vojtěcha Šimíčka (Ústavní soud), Jana Kyselu (Karlova univerzita), Elišku Wagnerovou (Senát PČR), Marka Antoše (Karlova univerzita), Daniela Kroupu (Univerzita J. E. Purkyně) a další.LegalTech Hackathon: Staň se právníkem budoucnosti!

Všichni víme, že svět se mění, a proto musíme nad budoucností uvažovat jinak. Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal připravila pro studenty práva pro studenty práva a technologií LegalTech Hackathon, který bude hledat inovativní řešení v oblasti práva.

Právo ve veřejné správě 2018

Sedmý ročník odborné konference Právo ve veřejné správě 2018. Konference tematicky navazuje na odborný kongres Právní prostor a svým zaměřením je určena především pro zástupce územních samosprávných celků, centrálních a jiných úřadů a jejich poskytovatele právních služeb.

Efektivní nástroje řešení rodičovských konfliktů

Mezinárodní vědecká konference, která se zaměřuje na rodinněprávní problematiku se bude konat v hotelu Moravan v Teplicích nad Bečvou ve dnech 7. – 9. 3. 2019.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >