Actaiuridica

Články

LegalTech Hackathon: Staň se právníkem budoucnosti!

Všichni víme, že svět se mění, a proto musíme nad budoucností uvažovat jinak. Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal připravila pro studenty práva pro studenty práva a technologií LegalTech Hackathon, který bude hledat inovativní řešení v oblasti práva.

Právo ve veřejné správě 2018

Sedmý ročník odborné konference Právo ve veřejné správě 2018. Konference tematicky navazuje na odborný kongres Právní prostor a svým zaměřením je určena především pro zástupce územních samosprávných celků, centrálních a jiných úřadů a jejich poskytovatele právních služeb.

Efektivní nástroje řešení rodičovských konfliktů

Mezinárodní vědecká konference, která se zaměřuje na rodinněprávní problematiku se bude konat v hotelu Moravan v Teplicích nad Bečvou ve dnech 7. – 9. 3. 2019.

Medzinárodné sympózium právo - obchod - ekonomika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na: Medzinárodné sympózium právo - obchod - ekonomika, ktoré sa v tomto roku bude konať v dňoch 07. – 09. novembra 2018 vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA na Štrbskom Plese).
Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravuje v rámci VIII. ročníka Košických politologických dialógov vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch budovy Rektorátu UPJŠ.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >