Actaiuridica

Články

Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas

Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas

Hotelnictví, turismus a vzdělávání

9. ročník mezinárodní vědecké konference "Hotelnictví, turismus a vzdělávání", která se uskuteční ve středu 18. října 2017* od 9:30 hodin ve velké aule Vysoké školy hotelové v Praze.

Forum Urbes Medii Aevi XVI

Forum Urbes Medii Aevi XVI se uskuteční ve dnech 7.-8. prosince 2017 v Ostravě

Jesenná škola práva

Podujatie  sa uskutoční  v dňoch 13. ‑ 21. novembra 2017 v hoteli Magnólia v Piešťanoch. Témou tohtoročnej jesennej školy práva bude:   „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“

Mediace 2017

IV. ročník konference Mediace, tentokrát pořádané v termínu 27.-28. 10. 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad touto konferencí převzal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. a děkanka Právnické fakulty UP JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >