Actaiuridica

Články

Bratislavské právnické fórum 2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Vás pozýva na štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2018“, ktorá sa bude konať v dňoch 22. a 23. februára 2018 pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M.

Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice si dovoluje zvát na jubilejní X. bienále mezioborovou konferenci na téma Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky která se koná ve dnech 26. a 27. dubna 2018 v Kutné Hoře

Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva

Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečení plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva, organizovaná Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva

Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečení plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva, organizovaná Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Centrum středoevropských studií jako společné vědecké a výzkumné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Vysoké školy CEVRO Institut, a Archiv hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948
 

Konec nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky?

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny tři nové směrnice týkající se veřejného zadávání. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24/EU“), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Archiv článků >